Одјељење за општу управу

в.д. Начелник одјељења Милета Вуковић, рођен 2. jануара 1966. У Сарајеву – Центар. Ожењен, отац два сина. Основну школу завршио на Илиџи а средњу грађевинску тахничку у Хаџићима, а 1. степен Грађевинског факултета 1996. у Београду. Дипломирао на Факултету за физичку културу у Источном сарајеву 2004. , на коме је и одбранио магистарску тезу 2008. године.

Радно искуство:

– 1990/91 – „ГИК Хидроградња“, грађевински техничар

– 1992/96 – Општина Српсака Илиџа, стручни сарадник,

   секретар секретаријара за стамбене послове

– 1996/98 – ОДП Шипад експорт-импорт, руководилац сектора

– 1998/99 – ГП Декра – С, технички руководилац

– 1999/05 – МУП РС, инспектор, командир полицијске станице,

   командир јединице за подршку

– 2005/ до данас, Општина Источна Илиџа, стручни савјетник ,

    начелник одјељења

Сертификати:

– Стручни управни испит

– Интерни аудитор QMS стандарда по моделу ISO 9001:2015

– Стратешко планирање локалног развоја

– Примјена Закона о јавним набавкама

– Мајстор каратеа 6. дан

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове који се односе на вођење матичних евиденција, пријем и отпрему те интерну дистрибуцију поште, грађанска стања, персонални послови, борачко-инвалидска заштита и војне евиденције, послови мјесних заједница, архива, овјера потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, вођење општег бирачког списка, заједнички послови који се односе на набавку потрошних материјала, коришћење службених возила, одржавање чистоће, обезбјеђење службених просторија и контроле уласка и излазака из истих те припрема одлука и других акта из своје надлежности. Одјељење врши и друге послове које му повјери Скупштина општине и начелник Општине.