Конститутивна сједница Скупштине Општине одржана је 2.12. 2016. године.  Сједници је присуствовао  21 новоизабрани одборник од укупно 23  колико броји Скупштина. Изабрано је Радно предсједништво у саставу Винко Радовановић, Јована Скакавац и Милица Ристовић Крстић. Сједницом је предсједавао Винко Радовановић  до избора новог предсједника Скупштине.

Изабрана је Верификациона комисија у саставу: Мирослав Лучић, Јелена Миовчић и Данко Васиљевић.
Након прегледа изборног материјал верификовани су мандати и Скупштина је усвојила извјештај Верификационе комисије.
Новоизабрани одборници су положили свечану заклетву

Одборници локалног парламента

СДС-Српска демократска странка

1. Мирослав Лучић
2. Дарко Берјан
3. Горан Шеховац
4. Зоран Аврам
5. Миљан Дамјановић
6. Даниела Четковић
7. Славица Говедарица
8. Немања Мочевић
9. Јована Скакавац

СНСД –Савез независних социјалдемократа

1. Небојша Шешлија
2. Марко Шиљ
3. Владимир Ћосовић
4. Милица Ристовић Крстић
5. Зоран Голијанин

ДНС- Демократску народни савез

1. Дарко Љубоје
2. Младен Лучић
3. Бојан Лубура

ПДП-Партија демократског прогреса

1. Раде Ћосовић
2. Винко Радовановић
3. Јелена Миовчић

НДП-Народни демократски покрет

1. Зоран Трапара
2. Дејан Шеховац

СП-Социјалистичка партија

1. Данко Васиљевић

Скупштина је усвојила извјештај Верификационе комисије.
Новоизабрани одборници су положили свечану заклетву

За чланове Комисије за избор и именовања изабрани су: Миљан Дамјановић, предсједник, Дарко Берјан, Раде Ћосовић, Зоран Трапара и Небојша Шешлија.

Изабран је и бирачки одбор у саставу: Дејан Шеховац, Дарко Берјан и Милица Ристовић Крстић.

Разрјешен је предсједник Скупштине Раде Ћосовић. Тајним гласањем за предсједника Скупштине изабран је Раде Ћосовић.

У даљем току сједнице разрјешен је потпредсједник Скупштине Зоран Трапара. Тајним гласањем за потпредсједника Скупштине изабран је Зоран Трапара.

Скупштина је разријешила дужности замјеника начелника општине Миљана Дамјановића.

На данашњој сједници разрјешени су дужности секретар Скупштине и начелници одјељења и именовани вршиоци дужности до истека конкурсне процедуре.

За вд. секретара Скупштине именована је Јелица Моћевић, за вд. начелник одјељења именовани су: вд. Одјељења за општу управу Милета Вуковић, вд.Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове Ненад Берјан, вд. начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Ранка Бјелоглав и вд. начелник Одјељења за финансије Зоран Аврам.

Скупштина је изабрала нове чланове радних тијека комисија и савјета.

Чланови Мандатско-имунитетске комисије су: Немања Мочевић, Јелена Миовчић и Младен Лучић.

Комисија за прописе чланови: Мирослав Лучић, Зоран Аврам, Раде Ћосовић,Зоран Трапара и Горица Васић.

Комисија за награде и признања: Горан Шеховац, Немања Мочевић, Зоран Трапара, Бојан Лубура и Винко Радовановић.

Комисија за вјерска питања: Немања Мочевић, Зоран Голијанин и Дарко Љубоје.

Комисија за равноправност полова: Даниела Четковић, Винка Берјан, Тијана Ковачевић, Дарко Љубоје и Милица Ристовић Крстић.

Kомисија за буџет и финансије: Дарко Берјан, Винко Радовановић и Зоран Трапара.

Комисија за питања младих: Јована Скакавац, Милан Ћеклић, Слободан Миловановић, Марко Шиљ и Владимир Ћосовић.

Комисија за оцјену рада секретара: Зоран Аврам, Данко Васиљевић и Дејан Шеховац.

Савјет за спорт: Горан Шеховац, Жељко Милошевић, Зоран Матић, Бојан Лубура и Дејан Шеховац.

Савјет за културу: Славица Говедарица, Ранко Скакавац, Божидар Новаковић, Зоран Трапара и Милош Голијанин.

Одбор за регионалну и међународну сарадњу: Славица Говедарица, Божидар Поповић, Јелена Миовчић, Биљана Ристић и Зоран Голијанин.

Етички одбор чланови: Зоран Аврам, Славица Говедарица, Наташа Дубовина, Младен Лучић и Никола Давидовић.

Комисија за партнерство са грађанима чланови: Даниела Четковић, Веселин Бабић, Јелена Миовчић, Дарко Љубоје и Саша Шешлија.

Одбор за друштвени надзор и представке чланови: Јована Скакавац, Миљан Дамјановић, Дејан Шеховац, Марко Шиљ и Владимир Ћосовић.