3. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 14. 3. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

 На почетку Скупштинског засједања верификовани су мандати

Дарку Станићу (СДС) и Дарку Босиљчићу (НДП) затим су  положили свечану заклетву.

У даљем току сједнице разматране су тачке дневног реда предложеног за 3. редовну сједницу.

 Одборници су усвојили Извјештај о раду ЈЗУ Апотеке „Источно Сарајево“ за период од 1.1. до 31.12. 2016. године.Након расправе Скупштина је донијела следећи

                                                           Закључак

             Задужује се директор ЈЗУ Апотеке „ Источно Сарајево“ да сагледа могућност за рад у трећој смјени у апотеци Лукавица због потреба становништва

 Усвојени су следећи извјештаји и информације:

 –          Извјештај о раду Комуналне полиције за 2016. годину

–          Извјештај о реализацији Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа за 2016. годину

–          Извјештај о извршењу Плана коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа за 2016. годину

–          Информација о стању у области  информисања  у  општини Источна Илиџа

–          Информација о стању културе у општини Источна Илиџа

–          Информација о рјешавању предмета у управном поступку у Општинској управи општине Источна Илиџа у периду 1.1. – 31.12. 2016.годину.

 Скупштина је донијела Закључак везаоно за Информацију начелника Општине Источна Илиџа о куповини пословног простора за смјештај Полицијске станице.                 

                                                         Закључак

            Скупштина Општине је ставила ван снаге Одлуку о набавци простора за смјештај Полицијске станице у општини Источна Илиџа до завршетка реорганизације Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

 -На данашњој сједници усвојен је Програм кориштења  средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

            Скупштина је донијела следеће одлуке:

 –          Одлуку о приступању изради Статута општине Источна Илиџа

–          Одлуку о успостављању и организацији Савјета за безбједност саобраћаја на путевима у Општини Источна Илиџа

–          Одлуку о приступању изради Стратегије развоја општине Источна Илиџа за период 2017-2025. године

–          Одлуку о утврђивању критерија за избор и именовање органа управљања у ЈЗУ“Дом здравља“ Источно Сарајево чији је суоснивач Општина Источна Илиџа

–          Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ „Дом здравља“ Источно Сарајево и 2 члана Управног одбора

–          Одлуку о разрјешењу в.д.директора ЈЗУ “Дом здравља“ Источно Сарајево др.Зорана Крстовића.

–          Одлуку о именовању в.д.директора ЈЗУ “Дом здравља“ Источно Сарајево

Тијане Гаврић Мичић.

     –      Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинског

             земљишта бр.02-023-143/14 од 23.6.2014. год.

     –      Одлуку о губљењу статуса непокретности у општој употреби јавно добро-

            јавни и некатегорисани путеви

     –      Одлуку о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене

            грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и

            осталог грађевинског земљишта на подручју Општине Источна Илиџа

      –     Одлуку о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама

            градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта  на

            подручју Општине Источна Илиџа

     –      Одлуку о висини просјечне грађевинске цијене  1 м2 корисне површине

      стамбеног и пословног простора  на подручју Општине Источна Илиџа

    –      Одлуку о висини ренте ( погодности) за изградњу објекта по зонама градског

            грађевинског земљишта на  подручју Општине Источна Илиџа

    –      Одлуку о откупу земљишта у сврху проширења саобраћајнице ул.

     Аеродрумска Војковићи