4. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 27.4. 2017. године.

Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић,предсједник Скупштине

 

На почетку Скупштинског засједања верификован је мандат Мићи Мијовић 

У даљем току сједнице разматране су тачке дневног реда предложеног

за 4.  редовну сједницу.

 

Одборници су усвојили следеће информације и извјештаје:

-Информацију о стању безбједности на подручју општине Источна Илиџа за период

јануар-децембар 2016. год.

-Информацију о малољетничкој деликвенцији на подручју општине Источна Илиџа

-Извјештај о раду Општинске изборне комисије за 2016. годину

-Наративни и финансијски извјештај Градске организације слијепих и слабовидних

за 2016. годину

– Извјештај о раду Удружења пензионера општине Источна Илиџа  за 2016. год.

– Извјештај о раду Општинске борачке организације „Илиџански  борац“ за 2016. годину

– Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ за

2016. годину.

– Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа за 2016. годину.

– Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа за 2017. годину.

– Информацију о стању школских објеката и материјалном положају школа на

подручју општине Источна Илиџа.

– План коришћена средстава за унапређење пољопривредне производње  за 2017. годину.

– План обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих

предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа за 2017. годину.

-Одлуку о приступању изради Омладинске политике за Општину Источна Илиџа.

– Одлуку о изради Шумскопривредне основе за приватне шуме за

период 1.1.2018. -31.12.2027.год.

– Одлуку о приступању изради Стратегије социјалне заштите у општини Источна Илиџа

за период 2018-2022 године.

-Одлуку о изгледу уређењу и одржавању јавних и  приватних објеката и површина по                      зонама на подручју општине Источна Илиџа

-Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду.

-Процјену угрожености општине Источна Илиџа од елементарне непогоде и друге несреће.

– Одлуку о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела                      подручја општина  Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа, улица Иве Андрића ријека                    Добриња дио. 

– Одлуку о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационогплана                   подручја  општина  општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа, улица Иве Андрића               ријека Добриња дио. 

– Одлуку  о начину и условима замјене непосредном погодбом земљишта у државној                    својини и земљишта у приватној својини Добриња у сврху комплетирања грађевинске                  парцеле  „Мегапројект“д.о.о. Братунац. 

– Одлуку о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ 

– Одлуку о додјели награда и признања поводом 6. маја славе општине Источна Илиџа. 

– Одлуку о измјени Одлуке о именовању одборника за чин вјенчања. 

Одборници за чин вјенчања: Данијела Четковић, Јована Скакавац, Дарко Босиљчић,

Мићо Мијовић и Милица Ристовић Крстић. 

– Одлуку о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног

  градског грађевинског земљишта  Добриња IV.