На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Сл. новине Града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа САЗИВА

IV РЕДОВНУ   СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана  27.04.2017.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

            За IV  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ  Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи                                                                      

                                                      ДНЕВНИ РЕД       

 1. Записник са III Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о стању безбједности на подручју општине Источна Илиџа за период јануар-децембар 2016. године.
 1. Информација о малољетничкој деликвенцији на подручју општинe Источна Илиџа.
 2. Извјештај о раду Општинске изборне комисије за 2016. годину.
 3. Наративни и финансијски извјештај Градске организације слијепих и слабовидних за 2016. годину.
 4. Извјештај о раду Удружења пензионера општине Источна Илиџа за период 01.01.2016. године до 31.12.2016. године.
 5. Извјештај о раду Општинске борачке организације “Илиџански борац“ за 2016. годину.
 6. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ за 2016. Годину.
 7. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа за 2016. годину.
 8. Програм рада ЈУ Центра за социјални рад општине Источна Илиџа за 2017. годину.
 9. Информација о стању школских облеката и материјалном положају школа на подручју општине Источна Илиџа.
 10. План коришћења средтава за унапређење пољопривредне производње за 2017. годину.
 11. План обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа za 2017 годину.
 12. Приједлог Одлуке о приступању изради Омладинске политике за општину Источна Илиџа.
 13. Приједлог Одлуке о изради Шумскопривредне основе за приватне шуме за период 01.01.2018 – 31.12.2027. године.
 14. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије социјалне заштите у општини Источна Илиџа за период 2018 – 2022 година. 
 1. Приједлог Одлуке о изгледу уређењу и одржавању јавних и приватних објеката и површина по зонама на подручју општине Источна Илиџа.
 2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду.
 3. Процјена угрожености општине Источна Илиџа од елементарне непогоде и другe несрећe.
 4. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа: “Улица Иве Андрића ријека Добриња дио“.
 5. Приједлог одлуке о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана подручја општина Српко Ново Сарајево и Српска Илиџа: Улица Иве Андрића – ријека Довриња дио“.
 6. Пријердлог Одлуке о начину и условима замјене непосредном погодбом земљишта у државној својини и земљишта у приватној својини Добриња у сврху комплетирања грађевинске парцеле “Мегапројект“ д.о.о. Братунац.
 7. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈЗУ Дом         здравља  „Источно Сарајево“.
 8. Приједлог Одлуке о додјели награда и признања поводом 6. маја Славе општине Источна Илиџа.
 9. Одборничка питања.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                          ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА                                                                                            Раде Ћосовић, дипл.инж.маш