10. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 26.12. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

Одборници Скупштине општине Источна Илиџа усвојили су следеће документе и донијели важне одлуке за локалну заједницу. 

– Програм рада Скупштине општине Источна Илиџа за 2018. годину.

– Одлуку о усвајању буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину

– Одлуку о извршењу буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину

– Одлуку о именовању Вуковић Милете за начелника Одјељења за општу

   управу 

– Одлуку о именовању Берјан Ненада за начелника Одјељења за просторно

    уређење и стамбено-комуналне дјелатности

– Одлуку о именовању Делић Александра за начелника Одјељења за

   привреду и друштвене дјелатности

– Одлуку о именовању Ђуровић Бојане за в.д. начелника Одјељења за

   финансије

– Одлуку о именовању замјеника начелника Општине

   Источна Илиџа, за замјеника начелника изабран је Зоран Аврам

– Одлуку о утврђивању листе стручњака

– Одлуку о пореској стопи за опорезивање непокретности на подручју

   Општине Источна Илиџа

– Одлуку о вриједности непокретности по зонама на подручју Општине

   Источна Илиџа

– Одлуку о јавном оглашавању на територији општине Источна Илиџа

– Одлуку о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења

  од интереса за Општину Источна Илиџа

– Одлуку о расписивању јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од

   интереса за Општину Источна Илиџа

– Одлуку о приједлогу уписних подручја за три основне школе на подручју

        Општине Источна Илиџа

      – Одлуку о измјени и допуни Одлуке о именовању члана Комисије за избор и

   именовања, за новог члана Комисије именован је Пукета Веселина умјесто

    Дамјановић Миљана

–  Одлуку о измјени и допуни Одлуке о именовању члана Одбора за

   друштвени надзор и представке, за новог члана Одбора именован је

   Пукета Веселина умјесто Дамјановић  Миљана

– Одлуку о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском

земљишту  број: 02-023-143/14 од 23.6.2014. године.