Спроведбени планови

Измјена и допуна дијела регулационог плана дијела подручија општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела регулационог плана „Вељине-Југ“и „Вељине Исток 2“

Регулациони дијела подручија општине Српско Ново Сарајево и општине Српска Илиџа

Регулациони план М18 – Добриња 1 План просторне организације

Урбанистички план дијела подручја општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа

Измјена Урбанистичког пројекта насеља Шкрбино поље у општини Илиџа у Српском Сарајеву – Шкрбино поље 1

Измјена и допуна Регулационог плана Кула – Вагани

Измјена и допуна Регулационог плана Кула – Вагани дио улице Меше Селимовића

Измјена и допуна Регулационог плана Кула – Вагани општина Касиндо (Александрија)

Измјена и допуна Регулационог плана Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево потез улице Иве Андрића – ријека Добриња

Измјена и допуна Регулационог плана дијела општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево Атомско слониште Добриња 1

Измјена и допуна Регулационог плана дијела општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево Бијело поље – дио

Измјена и допуна Регулационог плана дијела општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево Вељине – Исток

Измјена и допуна Регулационог плана дијела општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево обухват Добриња 1 – Школа

Измјена и допуна Регулационог плана дијела подручја општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево Пјешачки мост Добриња 4

Измјена и допуна елабората парцеларизације стамбеног насеља Доње Младице

План парцеларизације за локалитет уз дио улице Војина Комадине у општини Источна Илиџа

Пјешачка улица – гаража Добриња 4 План просорне организације

Регулациони план Лагуна

Измјена и допуна Регулационог плана дијела општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево и дијела Регулационог плана Ново насеље – Добриња 1 Вељине – Југ

Измјена и допуна Регулационог плана Вељине – југ и дијела Регулационог плана општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа Вељине југ – дио

Регулациони план Кула – Вагани општина Касиндо

Измјена и допуна Регулационог плана дијела општина Српска Илиџа и Српско Ново Сарајево Ново насеље Добриња