У згради Општине Источна Илиџа 12.12. 2017. године, одржана је јавна расправа о Нацрту буџета за предстојећу 2018. годину. Јавној расправи су присуствовали начелник Општине Источна Илиџа Маринко Божовић, предсједник Скупштине Раде Ћосовић, начелник Одјељења за финансије Зоран Аврам, начелник Одјељења за урбанизам и стамбено-комуналне  послове Ненад Берјан и начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Александар Делић. Расправи су присуствовали представници удружења, спортских клубова, удружења из области културе, невладиних организација  и грађани.   

Циљ расправе био је упознавање грађана са структуром буџета, приходима и расходима Општине као и утврђивање приоритета за 2018. годину.

На 9. редовној сједници Скупштине Општине Источна Илиџа одржаној 05.12. 2017. године усвојен је Нацрт буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину и упућен у јавну расправу.

Планирани буџет Општине Источна Илиџа за 2018. годину износи 6.177.778КМ.

У уводном излагању начелник Одјељења за финансије Зоран Аврам, упознао је присутне о буџетском оквиру за 2018. године, буџетским средствима и буџетским издацима.  

Процјена буџетских средстава за 2018. годину:

·         Порески приходи            3.300.693КМ

·         Непорески приходи        2.320.641КМ

·         Грантови                            107.344КМ

·         Трансвери између или

          унутар јединица власти       209.000КМ

·         Примици за

          нефинансијску имовину       228.000КМ

·          Остали примици                   12.100КМ 

Грађани који су учествовали у расправи највише су се интересовали за рјешавање комуналних проблема асфалтирање улица, изградња канализационе мреже, као и друга питања важна за становнике појединих насеља.

У 2018. години, осим измирења текућих обавеза, обавеза према буџетским корисницима планирана су средства за капиталне пројекте на подручју  Општине, пружање помоћи за развој предузетништва, малим и средњим предузећа, социјалну заштиту и пронаталитетну политику.

Обраћајући се присутним начелник Општине Маринко Божовић, истакао је да  су предвиђени пројекти који ће бити реализовани у насељима у најужем дијелу општине, истовремено водиће се рачуна и о насељима Војковићи, Младичко поље и Касиндо како би се постигао равномјеран развој Општине.

Такође, нагласио је да ће се разговарати и о свим  питања истакнутим  на данашњој расправи као и амандманима на Нацрт буџета до сједнице Скупштине Општине заказане за 26.12. када ће одборници донијет одлуку о усвајању Приједлога буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину. 

Јавна расправа о нацрту буџета за 2018. годину.