На двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, Народна скупштина Републике Српске разматрала је Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, те Закључком, број: 02/1-021-810/17 („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/17) одлучила да се исти упути на јавну расправу. За организовање и спровођење јавне расправе задужена је институција „Предсједник Републике Српске – Служба предсједника Републике“.

С тим у вези, обавјештавамо вас да ће се јавна расправа одржати 22.08.2017. године (уторак) са почетком у 10:00 часова, зграда Административног центра Владе РС, ул. Војводе Радомира Путника бб, уз активно учешће органа јединица локалне самоуправе и представника јавног и политичког живота, грађана, научних и стручних институција.

Нацрт закона објављен је на званичним интернет страницама Народне скупштине Републике Српске (www.narodnaskupstinars.net) и Предсједника Републике Српске (www.predsjednikrs.net).