10. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 26.12. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

 

Одборници Скупштине општине Источна Илиџа усвојили су следеће документе и донијели важне одлуке за локалну заједницу.  

 

– Програм рада Скупштине општине Источна Илиџа за 2018. годину.

– Одлуку о усвајању буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину

– Одлуку о извршењу буџета Општине Источна Илиџа за 2018. годину

– Одлуку о именовању Вуковић Милете за начелника Одјељења за општу

 управу 

–  Одлуку о именовању Берјан Ненада за начелника Одјељења за просторно

 уређење и стамбено-комуналне дјелатности

– Одлуку о именовању Делић Александра за начелника Одјељења за

  привреду и друштвене дјелатности

–  Одлуку о именовању Ђуровић Бојане за в.д. начелника Одјељења за

  финансије

– Одлуку о именовању замјеника начелника Општине

  Источна Илиџа, за замјеника начелника изабран је Зоран Аврам

– Одлуку о утврђивању листе стручњака

– Одлуку о пореској стопи за опорезивање непокретности на подручју

 Општине Источна Илиџа

– Одлуку о вриједности непокретности по зонама на подручју Општине

  Источна Илиџа

– Одлуку о јавном оглашавању на територији општине Источна Илиџа

-Одлуку о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења

од интереса за Општину Источна Илиџа

– Одлуку о расписивању јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од

интереса за Општину Источна Илиџа

– Одлуку о приједлогу уписних подручја за три основне школе на подручју

 Општине Источна Илиџа

-Одлуку о измјени и допуни Одлуке о именовању члана Комисије за избор и

 именовања, за новог члана Комисије именован је Пукета Веселина умјесто

 Дамјановић Миљана

–  Одлуку о измјени и допуни Одлуке о именовању члана Одбора за

 друштвени надзор и представке, за новог члана Одбора именован је

 Пукета Веселина умјесто Дамјановић  Миљана

– Одлуку о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском

земљишту  број: 02-023-143/14 од 23.6.2014. године.