За пројекат Асфалтирање дворишта О.Ш. „Јован Дучић“ објављен је конкурентски захтјев на порталу Јавних набавки 16.05.2018. године., отварање понуда биће 28.05.2018. године.

      За пројекат „Постављање јавне расвјете дуж пјешачке стазе на Добрињи“ изабран је понуђач – Електроинвест д.о.о. Источна Илиџа, завршена је процедура и вриједност уговора је 9 656,94 км.