Одлуке 2018

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 22-УС-28-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 19-УС-30-17

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 11-РO-31-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 9-РO-25-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 7-РO-27-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 10-РO-26-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 17-УС-24-18

Одлука о поништењу поступка јавне набавке број 7-РO-21-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 14-УС-20-17

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 16-УС-23-17

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 15-УС-22-18

Одлука о избору најповољнијег понуђивача за јавну набавку број 13-УС-19-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РA-11-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-РO-1-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-УС-7-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-УС-18-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-УС-15-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-УС-17-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-РO-13-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-РO-12-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-РO-14-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-РO-16-18

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-УС-6-17