Високо образовање

Високошколске установе су универзитети и високе школе. Високошколске установе су непрофитне и обављају своју дјелатност као јавну службу, а добит коју остваре користе за развој и унапређење властите дјелатности високог образовања.

Више и високо образовање млади стичу на вишим школама и факултетима у Источном Сарајеву, али и на факултетима у Бањалуци, Београду, Новом Саду, Сарајеву и др.универзитетиским центрима у окружењу

Општина издваја значајна средства за стипендирање студената и тренутно стипендира 45 студената по различитом основу (успјех, социјални статус, ученик генерације). Такође пружа финансијску помоћ за израду магистарских и докторских дисертација.

 

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БАЊА ЛУКА – ОДЈЕЉЕЊЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Источна Илиџа, Равногорска бб

Тел: 057-318-460             

Факс: 057-310-620E-mail: upssa@univerzitetps.com