1.1 C
Lukavica

Градите пословни објекат за обављање занатских дјелатности на општини Источна Илиџа? Остварите попуст у висини од 90%

Инвеститорима пословних и индивидуалних стамбено-пословних објеката у којима се обавља занатска производња и занатске услуге  на подручју општине Источна Илиџа, одлуком Скупштине општине Источна Илиџа дата је могућност умањена плаћања надокнаде за ренту и уређење градског грађевинског земљишта  за корисну површину пословног простора до 200 м², у висини од 90%.

             Инвеститор је обавезан  да достави овјерену изјаву да ће обављати занатску производњу и занатске услуге у периоду од минимум 5 година у ком периоду не може отуђити-продати објекат без измирених укупних обавеза према општини Источна Илиџа. 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ