1.1 C
Lukavica

Дневни ред за Другу редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-278/21.                                                        ПРИЈЕДЛОГ                    Источна Илиџа: 18.02.2021. године. 

 

На основу члана 82. и 84. Пословника о раду Скупштине Општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 27/07., 18/08. и 31/09.), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:

САЗИВА

II РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 26.02.2021. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За II редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

 ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са I Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа и наставака I Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Усвајање Статута скупштине општине Источна Илиџа
 3. Усвајање Етичког кодекса за изабрана и именована лица општине Источна Илиџа
 4. Информација о раду Завода за запошљавање за период 01.01.2020. године-31.12.2020. године
 5. Информација о раду Борачке организације за период 01.01.2019. године-31.12.2019. године
 6. Информација о раду Полицијске станице Источна Илиџа за период 01.01.2020. године-31.12.2020. године.
 7. Информација о рјешавању предмета у управном поступку у Општинској управи општинеИсточна Илиџа у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.
 8. Информација о стању у области информисања у општини Источна Илиџа.
 9. Информација о студији изводљивости формирања ЈКП ”Водовод и канализација” на подручју општине Источна Илиџа
 10. Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања
 11. Одлука о утврђивању листе стручњака
 12. Одлука о приступању израде Стратегије развоја општине Источна Илиџа за период 2021-2030. године
 13. Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) за општину Источна Илиџа
 14. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Источна Илиџа
 15. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање секретара Скупштине општине Источна Илиџа
 16. Одлука о о именовању чланова Комисије за избор за провођење поступка по јавном огласу за избор и именовање секретара Скупштине општине Источна Илиџа
 17. Одлука о разрјешењу директора Центра за социјални рад општине Источна Илиџа
 18. Одлука о именовању в.д. директора Центра за социјални рад општине Источна Илиџа
 19. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање  директора ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
 20. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
 21. Одлука о о именовању чланова Комисије за избор за провођење поступка по јавном огласу за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
 22. Одлука о оснивању Културног центра Источна Илиџа
 23. Одлука о повјеравању послова
 24. Одлука о висини оснивачког улога
 25. Одлука о именовању в.д. директора Културног центра Источна Илиџа
 26. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Културног центра Источна Илиџа
 27. Одлука о оснивању Спортско рекреативног центра Источна Илиџа
 28. Одлука о повјеравању послова
 29. Одлука о висини оснивачког улога
 30. Одлука о именовању в.д. директора Спортско рекреативног центра Источна Илиџа
 31. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Спортско рекреативног центра Источна Илиџа
 32. Одлука о оснивању Туристичке организације Источна Илиџа
 33. Одлука о повјеравању послова
 34. Одлука о висини оснивачког улога
 35. Одлука о именовању в.д. директора Туристичке организације Источна Илиџа
 36. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Туристичке организације Источна Илиџа
 37. Одлука о оснивању Јавног предузећа Услужни сервис д. Источна Илиџа
 38. Одлука о повјеравању послова
 39. Одлука о висини оснивачког улога
 40. Одлука о приступању изради Плана управљања отпадом за општину Источна Илиџа
 41. Одлука о давању сагласности за расписивање лицитацијe за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Павловац
 42. Одлука о давању сагласности за расписивање лицитацијe за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Павловац
 43. Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за продају објекта у власништву општине Источна Илиџа
 44. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Бијело поље-центар”
 45. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”ГП ПУТ”
 46. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Дио улице доктора Миодрага Лазића”
 47. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Источна Илиџа-центар”.
 48. Одлука о приступању изради Регулационог плана ”Храстови-Добриња 1”.
 49. Одлука о мјерама заштите од пољске штете и спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту
 50. Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
 51. Одлука о расподјели и утрошку средстава од концесионе накнаде за 2021. годину.
 52. Годишњи план утрошка средстава од водне накнаде за 2021. годину
 53. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

  Раде Ћосовић

 

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ