4.1 C
Lukavica

Дневни ред за наставак 27. редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-930/20.

Источна Илиџа:22.07.2020. године.

 

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (”Службене новине Града Источно Сарајево”, број: 27/07. и 18/08. 31/09), предсједник Скупштине Општине Источна Илиџа

САЗИВА

 

          XXVII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА             (НАСТАВАК) која ће се одржати дана 31.07.2020. године (петак) са почетком у 10,00 часова у сали  Административног центра Владе РС , те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете. На наставку  XXVII редовне сједнице разматраће се сљедећи усвојени   

 

ДНЕВНИ РЕД

 1. Верификација мандата.
 2. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ за период 01.01 2019 – 31.12.2019.године.
 3. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

ЈКП“Комил“ д.о.о.Источна Илиџа.

 1. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о именовању Комисије за прописе.
 2. Извјештај о раду Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа за период од 01.01.-31.12.2019. године.
 3. Извјештај о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Источна Илиџа за период од 01.01.-31.12.2019. године.
 4. Извјештај о раду Одјељења за општу управу општинске управе општине Источна Илиџа за период од 01.01.-31.12.2019. године.
 5. Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину.
 6. Приједлог Одлуке о покрићу кумулираног дефицита из ранијег периода.
 7. Извјештај и мјере ублажавања штетних посљедица СОVID -19 на привреду Источне Илиџа.
 8. Приједлог Одлуке о утврђивању матичних подручја за вођење матичних књига.
 9. Приједлог Одлуке о платама функционера општине Источна Илиџа.
 10. Годишњи план утрошка средстава од водне наканде за 2020 годину.
 11. Приједлог Одлуке о додјели грађевинске парцеле Крунић Далибору локалитет Павловац.
 12. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања трошкова на име ренте и уређења за изградњу индивидуалних стамбених објеката.
 13. Приједлог Одлуке о условима и начину коришћења пјешачке зоне у Добрињи I.
 14. Иницијатива за додјелу признања општине Источна Илиџа.
 15. Приједлог Одлуке о додјели признања општине Источна Илиџа.
 16. Приједлог Одлуке о одређивању назива улице на подручју општине Источна Илиџа.
 17. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинских парцела локалитет Добриња „Терекс“ д.о.о.
 18. Приједлог Одлуке о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевиснког земљишта по зонама  градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта  на подручју општине Источна Илиџа.
 19. Приједлог Одлуке о висини ренте (погодности) за изградњу објеката по зонама градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.
 20. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта .
 21. Приједлог Одлуке о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.
 22. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулациног плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа ул. Иве Андрића – ријека Добриња     „дио : „Јелав“.
 23. Приједлог Одлуке о усвајању Измјена дијела Регулациног плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа  ул. Иве Андрића – ријека Добриња  „дио улице Иве Андрића“.
 24. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевиске парцеле вл. Ђорда Самојка Локалитет Павловац.
 25. Одборничка питања.                                                                                    

                                                                                         

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Зоран Трапара

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ