4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА КОНСТИТУТИВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1629/20                                                                         ПРИЈЕДЛОГ

Источна Илиџа, 23.12.2020. године

 

На основу члана 7. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене. новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

I -КОНСТИТУТИВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА, која ће се одржати дана 25.12.2020. године (петак), са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За I -КОНСТИТУТИВНУ СЈЕДНИЦУ  Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор Радног предсједништва.
 2. Рјешење о разрјешењу Верификационе комисије.
 3. Избор Верификационе комисије .
 4. Информација Верификационе  комисије и Полагање свечане заклетве.
 5. Рјешење о разрјешењу Комисије за избор и именовања
 6. Избор Комисије за избор и именовања
 7. Рјешење о разрјешењу Комисије за прописе.
 8. Избор Комисије за прописе.
 9. Избор Комисије за провођење процеруре избора предсједника, потпредсједника Скупштине општине и замјеника начелника општине.
 10. Рјешење о разрјешењу Комисије за примопредају.
 11. Избор Комисије за примопредају.
 12. Рјешење о разрјешењу предсједника  Скупштине општине
 13. Избор предсједника Скупштине општине
 14. Рјешење о разрјешењу  потпредсједника  Скупштине општине
 15. Избор потпредсједника Скупштине општине
 16. Рјешење о разрјешењу замјеника  начелника Општине
 17. Избор замјеника начелника Општине
 18. Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине
 19. Избор в.д. секретара Скупштине општине
 20. Рјешење о разрјешењу Комисије за буџет и финансије.
 21. Избор Комисије за буџет и финансије.
 22. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
 23. Избор в.д. начелника Одјељења за општу управу
 24. Избор в.д.начелника  Одјељења за просторно уређење и стамбено –комуналне послове.
 25. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 26. Избор в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 27. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за финансије.
 28. Избор в.д. начелника Одјељења за финансије.
 29. Одборничка питања.

                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                               ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                                           Зоран Трапара

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ