4.1 C
Lukavica

Дневни ред за V редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-873/21.                                                                         ПРИЈЕДЛОГ              

Источна Илиџа:  25. 5. 2021. године

 На основу члана 82. и 84. Пословника о раду Скупштине Општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 27/07., 18/08. и 31/09.), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:                                       

 САЗИВА

 V РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 31. 5. 2021. године (понедељак) са почетком у 10.00 часова, у сали општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За V редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

                                                        ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са IV редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа
 2. Информација о малољетничкој деликвенцији на подручју општине Источна Илиџа за период јануар – децембар 2020. године број 16-2/01-053-42/21 од 24. 5. 2021. године.
 3. Информација о раду комуналног предузећа КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево  за период од 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године.
 4. Извјештај о раду ЈКП „Комил“ Источна Илиџа  за  период од 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године.
 5. Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Источна Илиџа  за период од 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. године.
 6. Извјештај о раду Одјељења за привреду и друштене дјелатности.
 7. Извјештај о раду Одјељења за општу управу.
 8. Извјештај о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
 9. Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2020. годину.
 10. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2020. годину.
 11. Одлука о куповини земљишта вл. Шеховац Николе, улица Светог Николе локалитет Доње Младице.
 12. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центра за социјални рад.
 13. Рјешење о именовању директора ЈУ Центра за социјални рад.
 14. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 15. Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 16. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                     Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ