4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-445/18                                                                      ПРИЈЕДЛОГ
Источна Илиџа,22.03.2018. године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08 и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА
XII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 30.03.2018.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.
За XII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Записник са XI Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
2. Извјештај о раду ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа, за период 01.01.2017. до 31.12.2107 године.
а) Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа за 2018 годину.
3. Програм обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа у 2018 години- кредитна линија.
4. Приједлог Одлуке о куповини земљишта вл. Шеховац Пера и других у сврху привођења земљишта трајној намјени- изградње парка локалитет Вељине.
5. Приједлог о комплетирању грађевинске парцеле d.o.o. „Npl Project“ Источна Илиџа, Добриња I.
6. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле Адиловић Сабит и Адил, Горњи Которац.
7. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационих планова „ Вељине – југ“, „ Вељине –исток 2“ и Обухват – Добриња IV: „ Вељине“
8. Приједлог Одлуке о приватизацији стамбене јединице купљене за стамбено збрињавање ППБ на подручју општине Источна Илиџа.
9. Одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA
Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ