1.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1445/18                                                                                 ПРИЈЕДЛОГ
Источна Илиџа,10.09.2018. године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08 и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА
XV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 19.09.2018.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.
За XV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
⦁ Записник са XIV Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
⦁ Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Источна Илиџа.
⦁ Информација о стању у области запошљавања и реализацији Програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2017 годину .
⦁ Информација о проблематици социјалне заштите на подручју општине Источна Илиџа.
⦁ Информација о пословању привреде по завршном рачуну за 2017 годину на подручју општине Источна Илиџа.
⦁ Стратегија развоја социјалне заштите у општини Источна Илиџа за период 2018 -2022. годину.
⦁ Нацрт Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018 годину.
⦁ Приједлог Одлуке о покретању иницијативе за оснивање ЈКП „Топлане“ Источна Илиџа.
⦁ Приједлог Одлуке о сагласности на покретање ликивидационог поступка над Јавном здравственом установом Апотека „ Источно Сарајево“
⦁ Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта.
⦁ Приједлог Одлуке о субвенцији на име ренте и уређења за легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено – пословних објеката.
⦁ Приједлог Одлуке о платама функционера општине Источна Илиџа.
⦁ Одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA                                    Раде Ћосовић,дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ