4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XIV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-819/18                                                                                    ПРИЈЕДЛОГ Источна Илиџа,04.06.2018. године           

 

            На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

XIV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 18.06.2018.године, са почетком у 9,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XIV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са XIII Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о раду КП „Водовод и канализација„ а.д. Источно Сарајево у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017 године.
 3. Информација о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа, за период 01.01. до 31.12.2017 године.
 4. Информација о раду Пореске управе- Подручна јединица Источно Сарајево за период  01.  до 31.12.2017 године.
 5. Извјештај о раду ОБО „ Илиџански борац“ за период  01.  до 31.12.2017 године.
 6. Извјештај о раду Удружења пензионера са финансијским пословањем за период 01.01.2017.-31.12.2107. године.
 7. ЈЗУ Дом здравља „ Источно Сарајево“
  • Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „ Источно Сарајево“ за период за период 01. до 31.12.2017 године.
  • План рад и развоја ЈЗУ Дом здравља „ Источно Сарајево“ за 2018 годину.
 8. Извјештај о раду ЈКП „ КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа за 2017 годину.
 9. Информација о стању спорта у општини Источна Илиџа.
 10. Информација о стању културе у општини Источна Илиџа.
 11. Информација о стању у области информисања у општини Источна Илиџа.
 12. Приједлог Омладинске политике општине Источна Илиџа.
 13. Приједлог Одлуке о учешћу–суфинансирању изградње фискултурне сале са пратећим садржајем уз ОШ „ Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа.
 14. Приједлог Одлуке о усвајању Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа и дијела Регулационих планова „ Вељине – југ“, „Вељине – исток 2“ и Обухват – Добриња 4 : „ВЕЉИНЕ“ IV.
 15. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. Начелника Одјељења за финансије.
 16. Приједлог Одлуке о именовању в.д. Начелника Одјељења за финансије.
 17. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Источна Илиџа.
 18. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле Нешић Предраг.
 19. Одборничка питања.              

                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                           ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

                                                                         Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ