3.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XVI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1606                                                                                    ПРИЈЕДЛОГ
Источна Илиџа, 25.10.2018. године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08 и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА
XVI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 31.10.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.
За XVI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1.   Записник са XV Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.

2.   Информација о успјеху и владању ученика на крају школске 2017/18. годину на подручју општине Источна Илиџа.

3.   Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Источна Илиџа за 2017. годину.

4.   Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за период 01.01.2018 – 30.06.2018. године.

5.   Приједлог Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину.

5а.  Приједлог Одлуке о усвајању Приједлога Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину.

5б. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2018.годину (Ребаланс).

6.   Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта.

7.   Приједлог Одлуке о куповини земљишта у сврху изградње ЈУ“ Средњошколски центар“ Источна Илиџа.

8.   Одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA 

Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ