4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XVII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1704/18                                                       ПРИЈЕДЛОГ
Источна Илиџа,19.11.2018. године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08 и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

XVII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

која ће се одржати дана 30.11.2018.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.
За XVII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник
Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Записник са XVI Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
2. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Источна Илиџа
за 2017.годину.
3. Нацрт Буџета за 2019 годину.
   3.1. Одлука о усвајању нацрта Буџета за 2019 годину.
   3.2. Одлука о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину.
4. Приједлог Одлуке о приватизацији стамбене јединице купљене за стамбено
збрињавање ППБ на подручју општине Источна Илиџа.
5. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о куповини земљишта у сврху
изгадње ЈУ „ Средњошколског центра Источна Илиџа“ број: 02-023-441/18 од
31.10.2018 године.
6. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Урбанистичког плана дијела подручја
општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа : САОБРАЋАЈ.
7. Одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA
Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ