4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XVIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1859/18                                                                         ПРИЈЕДЛОГ

Источна Илиџа,13.12.2018. године           

 

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

XVIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 26.12.2018.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XVIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД 

 1. Записник са XVII Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о стању у области комуналне инфраструктуре на подручју општине Источна Илиџа за 2018 годину.
 3. Информација о ефектима улагања за подстицај малих и средњих предузећа за период 2014 -2017 године.
 4. Информација о ефектима улагања средстава за унапређење пољопривредне производње за период 2014-2017 године.
 5. Информација о раду невладиних организација на подручју општине Источна Илиџа за 2017 годину.
 6. Приједлог Буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину.

     6.1. Приједлог Одлуке о усвајању буџета.

     6.2.Приједлог Одлуке о извршењу општине Источан Илиџа за 2019 годину

 1. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа за 2019 годину.
 2. Приједлог Одлуке вриједности непокретности по зонама на подручју општине Источна Илиџа.
 3. Приједлог Одлуке о проширеним правима и услугама ЈУ Центар  за социјални рад Источна Илиџа.
 4. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 5. Приједлог Одлуке о именовању секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 6. Приједлог Програма рада Скупштине општине Источна Илиџа.
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности ЈКП „ КОМИЛ“ д.о.о Источна Илиџа  на утврђене цијене за услуге одвоза смећа за домаћинства у општини Источна Илиџа.
 8. Одборничка питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ