23 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XX РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-443/19                                                                        

Источна Илиџа, 12. 4. 2019 године           

 

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа  

                                                     САЗИВА

       XX РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

 

која ће се одржати дана 22. 4. 2019.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XX РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са XIX Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа за 2018. годину.
 3. Програм рада ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа за 2019. годину.
 4. Извјешај о раду Одјељења за општу управу општине Источна Илиџа за период 1. 1. 2018. – 31. 12. 2018 године.
 5. Извјештај о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове општине Источна Илиџа у периоду 1. 1. 2018 -31.12.2018. године.
 6. Извјештај о раду Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа за период 1. 1.- 31. 12. 2018. године.
 7. План коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње за 2019. годину
 8. План обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништава на подручју општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 9. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле „Теа – Ком“ д.о.о. Прњавор локалитет Блаца,
 10. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле Шиљ Јована локалитет Горњи Которац – Касарна Плавци.
 11. Информација о прерасподјели кредитних средстава унутар капиталних пројеката.
 12. Приједлог Одлуке о додјели признања општине Источна Илиџа.
 13. Одборничка питања.

 

                                                                            

                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                             ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                             Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ