1.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XXI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-604/19                                                                        

Источна Илиџа, 15. 5. 2019 године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

                                                       САЗИВА

         XXI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 30. 5. 2019.године, са почетком у 9,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XXI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са XX Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о безбједности саобраћаја на подручју општине Источна Илиџа.
 3. Информација о раду Пореске управе Подручне јединице Источно Сарајево за 2018 годину.
 4. Информација у области информисања у општини Источна Илиџа.
 5. Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
 6. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „ Источно Сарајево“ за период јануар – децембар за 2018 годину.
 7. Извјештај о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа за период 01.01. до 31.12.2018 године.
 8. Извјештај о раду Удружење пензионера општине Истична Илиџа за период од 01.01. до 31.12.2018 године.
 9. Извјештај о раду и финансијском пословању Борачке организације „Илиџански борац“ за период 01.01.2018.-31.12.2018 године .
 10. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о приступању и изради Стратегије општине Источна Илиџа.
 11. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта Стратегије општине Источна Илиџа за период 2019 – 2026 године.
 12. Приједлог Одлуке о оснивању ЈКП „ ТОПЛАНЕ“ д.о.о. Источна Илиџа
 13. Статут ЈКП „ ТОПЛАНЕ“ д.о.о. Источна Илиџа
 14. Приједлог Одлуке о општим условима за производњу испоруку и коришћење топлотне енергије
 15. Приједлог Етичког кодекса ЈКП „ ТОПЛАНЕ“ д.о.о. Источна Илиџа
 16. Приједлог Одлуке о оснивачком улогу у ЈКП „ ТОПЛАНЕ“ д.о.о. Источна Илиџа
 17. Приједлог Одлуке о именовању в.д. директора ЈКП „ ТОПЛАНЕ“ д.о.о. Источна Илиџа.
 18. Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП „ ТОПЛАНЕ“ д.о.о. Источна Илиџа.
 19. Приједлог Одлуке о оснивању ЈП „Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о. Источна Илиџа.
 20. Приједлог Статута ЈП „Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о. Источна Илиџа.
 21. Приједлог Етичког кодекса ЈП „Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о. Источна Илиџа.
 22. Приједлог Одлуке о оснивачком улогу ЈП „Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о. Источна Илиџа.
 23. Приједлог Одлуке и именовању в.д. директора ЈП „Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о. Источна Илиџа.
 24. Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о. Источна Илиџа.
 25. Приједлог Одлуке о давању мишљења у сврху експропријације земљишта за наставак реконструкције и модернизације саобраћајнице ул. Гатачка Источна Илиџа.
 26. Приједлог Одлуке о давању мишљења у сврху експропријације земљишта за наставак реконструкције и модернизације саобраћајнице ул. Аеродромска Источна Илиџа.
 27. Годишњи план утрошка средстава за водне накнаде за 2019 годину.
 28. Годишњи утрошак средстава од концесионе накнаде за 2019 годину.
 29. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. чланова надзорног одбора ЈКП „Комил“ д.о.о. Истична Илиџа.
 30. Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова надзорног одбора ЈКП „Комил“ д.о.о. Истична Илиџа.
 31. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа.
 32. Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа.
 33. Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за период 01.01.2018 до 31.12.2018 године.
 34. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Источна Илиџа за период 01.01.2018 до 31.12.2018 године.
 35. Извјештај о стању потраживања општине Источна Илиџа на дана 31.12.2108 године са приједлогом мјера за наплату спорних потраживања.
 36. Приједлог Одлуке о покрићу дефицита по годишњем финансијском Извјештају буџета општине Источна Илиџа за 2018 годину.
 37. Одборничка питања.

 

                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

                                                                                    Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ