1.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XXII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-738/19 

Источна Илиџа, 18. 6. 2019 године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

XXII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 25. 6. 2019.године, са почетком у 10,00 часова,  у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XXII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

  • Верификација мандата.
  • Записник са XXI Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
  • Информација о пословању КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево у периоду од 01.01.2018 године до 31.12.2018 године.
  • Информација о раду Завода за запошљавање Републике Српске, Биро Источна Илиџа, за период 01.01.2018.-31.12.2018. године.
  • Информација о стању спорта и физичке културе, те спортских клубова које финансира општинa Источна Илиџа, за период 01.01.2018 -31.12.2018 године.
  • Извјештај  о раду Омладинског савјета Источна Илиџа за 2018 годину.
  • Приједлог Програма обезбјеђења и усмјеравања средстава за подстицај малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју општине Источна Илиџа у 2019 години -Кредитна линија.
  • Приједлог Одлуке о преносу права власништва на Основну школа „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа.
  • Приједлог Одлуке о куповини земљишта вл. Шеховац Пера и других у сврху проширења грађевинске парцеле Спомен обиљежја локалитет Вељине.
  • Одборничка питања.

 

 

                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

                                                     Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ