4.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XXIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1194/19                                                                       

Источна Илиџа, 26. 9. 2019. године           

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

XXIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 4. 10. 2019.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XXIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са XXII Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о проблематици социјалне зашитите на подручју општине Источна Илиџа.
 3. Информација о успјеху и владању ученика на крају школске 2018/19 године на подручју општине Источна Илиџа.
 4. Информација о пословању привреде на подручју општине Источна Илиџа за 2018 годину.
 5. Инфорамација о Студији оправданости формирања ЈКП „ ВиК“ Источна Илиџа.
 6. Извјештај о раду ЈКП „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа за 2018 годину.
 7. Извјештај о раду Општинске изборне комисије Источна Илиџа за 2018 годину.
 8. Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за период 01.01.-30.06.2019.године
 9. Нацрт Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину.

9.1.Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2019          годину.

9.2.Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину (Ребаланс)

 1. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката општине Источна Илиџа.
 2. Измјене и допуне годишњег Плана утрошка средстава од водне накнаде за 2019 годину.
 3. Приједлог Одлуке о куповини земљишта у сврху изградње прилазног пута ЈУ „Средњошколски центар Источна Илиџа“.
 4. Приједлог Одлуке у усвајању Нацрта Измјена дијела Регулационог плана Потес: Улица Иве Андрића – ријека Добриња : „ Дио Улице Иве Андрића.
 5. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа Ул. Иве Андрића – ријека Добриња дио : „ Јелав“.
 6. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа Ул. Иве Андрића ријека Добриња дио: „ Јелав“
 7. Одборничка питања.

 

 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

 Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ