23 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XXV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-1677/19                                                                      

Источна Илиџа, 17. 12. 2019 године  

         ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Службене новине града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА

XXV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

која ће се одржати дана 30. 12. 2019. године, са почетком у 9:00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те вас П О З И В А М О да истој присуствујете.

За XXV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са XXIV Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Извјештај о раду општинске организације „Црвени крст„ Источна Илиџа за период 01.01.2018-31.12.2018 године.
 3. Извјештај о извршењу буџета општине Источна Илиџа за период 01.01.2019 -30.06.2019. године
 4. Ребаланс буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину.
  • Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета за општину Источна Илиџа за 2019 годину.
  • Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2019 годину (ребаланс).
 5. Приједлог Буџета општине Источна Илиџа за 2020 годину.
  • Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Источна Илиџа за 2020 годину.
  • Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2020 годину.
 6. Приједог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о замјени непокретности између општине Источна Илиџа и д.о.о. „Томашевић“, број: 02-023-167/12 од 30.05.2012 године.
 7. Приједлог Одлуке о начину и условима замјене непосредном погодбом земљишта у државној својини и земљишта у приватној својини вл. Васковић Синише у сврху изградње амбуланте породичне медицине.
 8. Приједлог Одлуке о ступању на снагу Одлуке даном доношења.
 9. Приједлог Одлуке о давању сагалсности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта локалитет Павловац.
 10. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинскох парцела локалитет Доње Младице.
 11. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа Ул. Иве Андрића – ријека Добриња дио : „Јелав“.
 12. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за израду Измјена и допуна дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа Ул. Иве Андрића ријека Добриња дио: „ Јелав“.
 13. Приједлог Одлуке о куповини земљишта у сврху изградње прилазног пута ЈУ Средњошколски центар Источна Илиџа.
 14. Приједлог Одлуке о куповини земљишта вл. Цабо Васо у сврху изградње пута Доње Младице – Гоњи Которац.
 15. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа за 2020 годину.
 16. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Источна Илиџа.
 17. Приједлог Одлуке за приступање изради Урбанистичког пројекта „Археолошки парк Павловац“.
 18. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене и допуне дијела „Измјена и допуна дијела Регулационог плана Кула Вагани Бијело Поље“ и дијела Регулационог плана дијела подручја општине Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа: Бијело поље –дио.
 19. Приједлог Програма рада Скупштине општине Источна Илиџа за 2020 године.
 20. Одборничка питања.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                       ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏA

Зоран Трапара

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ