1.1 C
Lukavica

ДНЕВНИ РЕД ЗА XXVI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Број: 02-012-220/20

Источна Илиџа: 24. 2. 2020 године.                                                      

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине Општине Источна Илиџа (”Службене новине Града Источно Сарајево”, број: 27/07. и 18/08,31/09.), предсједник Скупштине Општине Источна Илиџа

 

САЗИВА

XXVI РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

      која ће се одржати дана 2. 3. 2020. године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За XXVI редовну сједницу Скупштине Општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

     

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Записник са XXV редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа;
  2. Информација o стању безбједности на подручју општине Источна Илиџа за период јануар – децембар 2019. године;
  1. Информација о рјешавању предмета у управном поступку у општинској управи општине Источна Илиџа у периоду од 1. 1. 2019 до 31. 12. 2019. године.
  1. Информација о проведеној финансијској ревизији општине Источна Илиџа за период 1. 1. 2018 – 31.12.2018. године са планом отклањања неправилности утврђених у Извјештају бр. PB066-19 0D 26. 11. 2019. године;
  2. Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене  пољопривредног земљишта  у непољопривредне сврхе;
  3. Одлука о измјени Одлуке о одређивању радног времена предузетницима и правним лицима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Источна Илиџа;
  4. Одлука о давању сагласности за продају парцеле-објекта власништво општине Источна Илиџа;
  5. Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Источна Илиџа;
  6. Одборничка питања.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

Зоран Трапара

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ