4.1 C
Lukavica

До 27. априла 2020. године продужено важење Наредбе о ограничењима и рестрикцијама

Број: 01-012-506/20

Источна Илиџа, 14.04.2020. године. 

 

На основу члана 22. и 45. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС број: 121/12 и 46/17) и члана 43. и 45. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС број: 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Српске број: 04/1-012-2-792/2 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спрововођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској од 17.03.2020. године, број: 01-3/20, Штаб за ванредне ситуације  општине Источна Илиџа на сједници која је одржана телефонским путем 14.04.2020. године, доноси:

 

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној телефонским путем 14. априла 2020. године једногласно доноси закључак којим се продужава важење до 27. априла 2020. године Наредбе о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа број 01-023-150/20 од 31. марта 2020. године и Одлуке о измјенама и допунама Наредбе о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа број 01-023-173/20 од 10. априла 2020. године.

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ