Закони

 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07, 50/10)
 • Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16)
 • Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 111/08, 50/10 и 12/13)
 • Закон о угоститељству („Службени гласник Републике Српске“ број: 15/10, 57/12, 67/13)
 • Закон о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07, 52/11)
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12)
 • Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 8/14)
 • Уредба о предузетничким дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/15)
 • Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор („Службени гласник Републике Српске“ број: 63/12)
 • Правилник о дјелатностима које се могу обављати сезонски („Службени гласник Републике Српске“ број: 63/12)
 • Правилник о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору („Службени гласник Републике Српске“ број: 63/12)
 • Правилник о занатским дјелатностима (Службени гласник Републике Српске“ број: 46/13, 98/14)