4.1 C
Lukavica

Закључак о радном времену за Међународни празник рада и Дан побједе над фашизмом

Број: 01-023-144/18

Датум, 25.04.2018. године

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

  

З А К Љ У Ч А К

         I

На дан републичког празника – Међународног празника рада 01. маја 2018. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде само пекаре, апотеке и радње погребном опремом

На дан 02. маја 2018. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско предузетнички и трговачки објекти најдуже до 14:00 часова.

                                                                      II

Радно вријеме на дан републичког празника – Дан побједе над фашизмом 09. маја 2018. године могу да раде сви занатско предузетнички и трговачки објекти најдуже до 14:00 часова.

                                                                      III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

                                     

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ