4.1 C
Lukavica

Закључци са 11. сједнице Штаба за ванредне ситуације, одржане 10. 4. 2020. године

Број: 01-023-171/20

Источна Илиџа, 10.04.2020. године. 

 

На основу члана 22. и 45. Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС број: 121/12 и 46/17) и члана 43. и 45. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС број: 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Српске број: 04/1-012-2-792/2 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спрововођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској од 17.03.2020. године, број: 01-3/20, Штаб за ванредне ситуације  општине Источна Илиџа на сједници одржаној дана 10.04.2020. године , д о н о с и:

 З А К Љ У Ч К Е

  1. Затражити од надлежних здравствених установа: ЈУ Болница Србија, Дом здравља Источно Сарајево и Института за јавно здравство – регионални центар Источно Сарајево да се информације о тестирању лица са Источне Илице и резултатима тестова достављају електронским путем на сљедеће адресе: civilnazastita@istocnailidza.net; nacelnik@istocnailidza.net. Наведена информација је неопходна како би Штаб за ванредне ситуације ефикасно пратио стање у вези са вирусом корона и епидемолошку ситуацију на Источној Илиџи, те како би представници Комуналне полиције Општине Источна Илиџа имали правовремене информације приликом обиласка ових лица на општини.
  2. Сви закључци пристигли на адресу Општине Источна Илиџа од надлежних републичких органа представљени су Члановима штаба за ванредне ситуације. Комунална полиција је упозната са свим инструкцијама који се односе на поступање лица у карантину и контролу лица у изолацији. На општини Источна Илиџа примјењују се све мјере издате од стране Републичког штаба за ванредне ситуације.
  3. Штаб за ванредне ситуације је упознат са извјештајем о одржаном састанку у вези са функционисањем карантина на локацији Студентског центра у Лукавици за лица која су позитивна на вирус корона на подручју општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Општина Источна Илиџа ће преузети све обавезе по основу задужења усаглашених на поменутом састанку.
  4. По основу дописа упућеног од стране Републичке управе цивилне заштите којим се Дарко Босиљчић ставља на располагање општинској Цивилној заштити, Штаб за ванредне ситуације доноси закључак да се Дарко Босиљчић именује на мјесто координатора карантина на локацији Друштвеног дома у Касиндолу. Именовани има задатак да припреми све надлежне службе и установе за долазак лица са границе: МУП РС, Дом здравља Источно Сарајево, Комуналну полицију Општине Источна Илиџа, Комуналну полицију Општине Источно Ново Сарајево,  руководиоца карантина у Друштвеном дому у Касиндолу. О закључку је потребно обавијестити Републичку управу цивилне заштите да контакт кординатора прослиједи на граничне прелазе, како би се превазишли досадашњи проблеми са којим смо се сусрели приликом доласка лица у нашу локалну заједницу.
  5. Након што је извршена, по други пут од почетка пандемије вирусом корона, дезинфекција улица и јавних површина на подручју Источне Илиџе, потребно је у наредним данима још једном извршити дезинфекцију круга Болнице Србија. Задужује се надлежне службе да организују наведену активност.
  6. С обзиром да ситуација у вези са вирусом корона утиче на све друштвене чиниоце, а поред здравља људи, највише посљедица ће оставити на привреду, Штаб за ванредне ситуације доноси закључак којим се задужује начелник општине да креира систем подстицајних мјера за локалну привреду, у складу са подстицајним мјерама Владе РС.
  7. Министарство здравља и социјалне заштите упутило је Центар за социјални рад Источна Илиџа да се у вези са питањем одржавања комисије за остваривање права на додатак за помоћ и његу другог лица обрати општинском Штабу за ванредне ситуације. Имајући у виду да се ради о хитним захтјевима лица чија је самостална функционалност ограничена или искључена, те да наведени застој може негативно утицати на функционисање Центра, у договору са директорицом Центра са соц. рад И. Илиџа, доноси се закључак којим се налаже одржавање наведене комисије, без присуства корисника, у оним случајевима гдје је то могуће. Центру за социјални рад се налаже да на основу достављене документације издаје привремена рјешења која ће трајати док је на снази ванредна ситуација. У случајевима гдје је неопходно присуство корисника, одржати комисију уз поштовање свих заштитних мјера, уз обављање разговора са највише пет особа у току једног сата. Задужује се командант Штаба да обезбиједи заштитну опрему за чланове наведене комисије Центра за социјални рад (заштитни визири, заштитне наочари, рукавице, маске) и кориснике који присуствују комисији.
  8. Измијенити и допунити Наредбу о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) број 01-023-150/20 од 31. марта 2020. године у дијелу који се односи на рад викендом за трговине прехрамбене робе/драгсторе, трговачке центаре и трговине које се баве производњом и прерадом меса и месних прерађевина.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ