4.1 C
Lukavica

Идејно рјешење спомен парка Вељине (Техничке карактеристике)

Идејно рјешење спомен парка Вељине обухвата слободан, неизграђен простор са сјеверозападне, западне и југозападне стране цркве Вељине. Просторни обухват износи око 7.500 m².

 

Пројектом је предвиђена изградња:

 

  • Отворени амфитеатар просторно позициониран у осовини цркве. Планиран је за окупљање становништва кроз вразличите манифестације, догађаје, дружења… Капацитет је око 150 мјеста. Једноставним линијама и обрадом потпуно се стапа са амбијентом.
  • Стандардно дјечије игралиште за дјецу мањег узраста. Игралиште опремљено намјенским реквизитима постављеним на гуменој тартан подлози.
  • Монументално степениште, са рампом за инвалиде, на сјеверном улазу у парк. Степениште је оплемењено жардињерама са растињем које су увод у зеленило парка. Такође, на дијелу степеништа предвиђени су елементи за сједење.
  • Улаз из пјешачке улице наглашен формом круга и другачијом материјализацијом. У том дијелу је предвиђено мјесто за постављање споменика и омогућено сједење.
  • Са западне стране гради се потпорни зид (према стамбено-пословним зградама у изградњи) са два степеништа и рампом којим се омогућава још један улаз у парк.
  • Све је повезано прикладним пјешачким комуникацијама и класичним урбаним мобилијаром (клупе за сједење, канте за смеће, ограде…).
  • Такође, комплетан простор је оплемењен зеленилом (трава, високо и ниско дрвеће, украсни жбунови, цвијеће…).


 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ