4.1 C
Lukavica

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Број: 01-012-953 /18 – веза

Источна Илиџа, 09.07.2018. године

  

           На основу члана 43. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16), члана 70. Статута општине Источна Илиџа („ Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12) и Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-203/18 од 25.05.2018. године,  начелника Општине Источна Илиџа  д о н о с и:

 

             КОНАЧНУ РАНГ- ЛИСТУ      

      студенaта којима ће општина Источна Илиџа додијелити стипендије за академску 2017/2018. годину            

 

А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

Б)  Ученици генерације средњих школа са подручја општине Источна Илиџа за школску 2016/17 и 2017/18 годину

НАПОМЕНА:

               У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелника општине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а на приједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу Правилника бр. 01-023-44/17, студентима сљедећих категорија:

  1. студенти из социјално угрожених породица,
  2. студенти – дјеца погинулих бораца ВРС,
  3. студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,
  4. студенти без једног или оба родитеља,
  5. студенти из породице са два или више студената,
  6. студенти из породица са четверо и више дјеце
  7. студенти са инвалидитетом

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                              

                                                     Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ