4.1 C
Lukavica

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА студенaта којима ће општина Источна Илиџа додијелити стипендије

На основу члана 43. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16), члана 70. Статута општине Источна Илиџа („ Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07, 13/08 и 5/12) и Правилника о додјели студентских стипендија број: 01-023-203/18 од 25.05.2018. године,  начелника Општине Источна Илиџа  д о н о с и: 

         КОНАЧНУ РАНГ- ЛИСТУ       

 студенaта којима ће општина Источна Илиџа додијелити стипендије за академску 2018/2019. годину            

А) Успјешни студенти првог циклуса студија јавних високошколских установа

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 7. Правилника о додјели студентских стипендија, средства која не буду распоређена успјешним студентима, распоређују се Одлуком начелника општине на основу прикупљених захтјева студената у току календарске године, а на приједог Комисије за додјелу различитих помоћи, именоване на основу Правилника бр. 01-023-44/17, студентима сљедећих категорија:

  1. студенти из социјално угрожених породица,
  2. студенти – дјеца погинулих бораца ВРС, 
  3. студенти – дјеца РВИ од I до IV категорије, цивилне жртве отаџбинског рата,  
  4. студенти без једног или оба родитеља,
  5. студенти из породице са два или више студената,
  6. студенти из породица са четверо и више дјеце  
  7. студенти са инвалидитетом

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИКОПШТИНЕ 

                                                                                        Маринко Божовић

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ