3.1 C
Lukavica

Контакт информације

Адреса општине Источна Илиџа: 
Улица Војводе Радомира Путника бр. 2, 
71123 Источна Илиџа 

Начелник општине: Маринко Божовић 
Контакт телефон: +387 57 317 870 
Телефон, факс: +387 57 317 870 
Е-маил: nacelnik@istocnailidza.net 

Замјеник начелника: Зоран Аврам 
Контакт телефон: +387 57 317 870 
Телефон, факс: +387 57 317 870 
Е-маил: zamjeniknacelnika@istocnailidza.net 

Предсједник скупштине општине: Раде Ћосовић 
Контакт телефон: +387 57 316 608 
Телефон, факс: +387 57 316 608 
Е-маил: skupstina@istocnailidza.net 

Кабинет начелника 
Контакт телефон: +387 57 317 870 
Телефон, факс: +387 57 317 870 
Е-маил: sefkabineta@istocnailidza.net 

Начелник одјељења за општу управу: Милета Вуковић 
Контакт телефон: +387 57 316 692 
Телефон, факс: +387 57 317 870 
Е-маил: opstauprava@istocnailidza.net 

Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности: Бојан Драгић 
Контакт телефон: +387 57 316 026 
Телефон, факс: +387 57 316 026 
Е-маил: privreda@istocnailidza.net 

Начелник одјељења за финансије: Жељко Тепавчевић 
Контакт телефон: +387 57 316 628 
Телефон, факс: +387 57 316 628 
Е-маил: finansije@istocnailidza.net 

Начелник одјељења за просторно уређење и екологијуЈелена Готовац  

Контакт телефон: +387 57 317 193 
Телефон, факс: +387 57 317 193 
Е-маил: urbanizam@istocnailidza.net 

Начелник одјељења за стамбено комуналне послове и цивилну заштиту: Ђорђе Ћелик 
Контакт телефон: +387 57 316 027 
Телефон, факс: +387 57 316 027 
Е-маил: stambenokomunalniposlovi.cz@istocnailidza.net 

Јавне набавке 
Контакт телефон: +387 57 480-152 
Телефон, факс: +387 57 317 870 
Е-маил: javnenabavke@istocnailidza.net 

Комунална полиција 
Контакт телефон: +387 57 316 027 
Телефон, факс: +387 57 316 027 
Е-маил: komunalna@istocnailidza.net