3.1 C
Lukavica

Листа изабраних корисника за бањско-климатску рехабилитацију

Број: 03/2-56-3-35/19

Источна Илиџа, 15. 5. 2019. године

На основу Пројектa бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2019. годину и Јавног позива за подношење захтјева ради упућивања у бањско-климатске здравствене установе који је објављен од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите дана 28.03.2019. године у дневним новинама „Гласу Српске“ и огласној табли општине Источна Илиџа, Одјељење за општу управу oпштине Источна Илиџа утврђује

                                                        ЛИСТУ

     ИЗАБРАНИХ КОРИСНИКА ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Чланови породице погинулог борца првих 8 корисника

Ратни војни инвалиди – првих 3 корисника

Доле наведена лица су користила бањску рехабилитацију у протекле три године, те нису ни узети у разматрање и то:

  • Дошло Перса – ППБ користио бањску рехабилиотацију 2016. године,
  • Александровић Радојка – ППБ користио бањску рехабилиотацију 2016. године,
  • Церовина Момчило – РВИ користио бањску рехабилиотацију 2016. године.

Кокот Јања – мајка погинулог борца  није рангирана јер је предност дата оцу Кокот Николи због година живота (именовани остварују статсус ППБ по истом основу).

На бањску рехабилитацију упућује се 11 корисника и то:

–           Из статуса чланова породица погинулих бораца  8 (осам) прворангираних корисника

–           Из статуса ратних војних инвалида 3 (три) прворангираних корисника

На утврђене листе изабраних корисника  може се поднијети приговор Одјељењу за општу управу општине Источна Илиџа у року од 7 дана од дана истицања листе на огласној табли општине.

                                                    Образложење

На Јавни позив за подношење захтјева за упућивање РВИ и чланова ППБ у бањско-климатске здравствене установе пријавило се укупно 26 корисника од чега 22 чланова ППБ и 4 РВИ.

Према распоредном налогу Министарства рада и борачко-инвалидске заштите на бањску рехабилитацију из општине Источна Илиџа може се упутити 11 корисника.

Позив на бањску рехабилитацију упућен је РВИ од I до X категорије и члановима породица погинулих бораца корисницима инвалиднине.

Чланови породичног домаћинства у смислу овог проjекта сматрају се чланови породица погинулих бораца који примају инвалиднину.

Право на бањску рехабилитацију у 2019. години, према условима Јавног позива немају лица која су то право користила по Проjекту бањске рехабилитације министарства у протекле три године као и РВИ ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске у истом периоду, у складу са правилником Фонда.

У поступку избора корисника, служба је дужна обезбједити размјерну заступљеност укупног броја РВИ и чланова ППБ.

У случају истог броја бодова код ППБ предност имају лица по сљедећем редослиједу:

    – родитељи погинулог борца

    – подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ

    – подносилац захтјева старијег датума рођења

У случају истог броја бодова код РВИ предност имају лица по слиједећем редосљеду:

–           са признатим правом на туђу његу и помоћ

–           са већим степеном инвалидитета,

–           са већом категоријом борца

Објављено на огласној табли општине Источна Илиџа дана 15. 5. 2019. године и порталу опшине Источна Илиџа: www.istocnailidza.

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                 Мр Милета Вуковић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ