1.1 C
Lukavica

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ КОРИСНИКА ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Број: 03/2-56-3-40/18

Источна Илиџа, 15.05.2018. године

 

На основу Пројектa бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2018. годину и Јавног позива за подношење захтјева ради упућивања у бањско-климатске здравствене установе који је објављен од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите дана 17.04.2018. године у дневним новинама „Гласу Српске“ и огласној табли општине Источна Илиџа, Одјељење за општу управу oпштине Источна Илиџа утврђује

 

ЛИСТУ

ИЗАБРАНИХ КОРИСНИКА ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

  1. Чланови породице погинулог борца првих 6 корисника

2. Ратни војни инвалиди – првих 5 корисника

 

Доле наведена лица су користила бањску рехабилитацију у протекле три године, те нису ни узети у разматрање јер је било пријављено других корисника и то:

  • Шућур Алекса – РВИ користио бањску рехабилиотацију 2017. године
  • Томић Љубиша – РВИ користио бањску рехабилитрацију 2015. године

Неблаговремено поднешени захтјеви:

  • Церовина Момчило – РВИ захтјев поднио дана 08.05.2018. године а задњи дан рока за подношење захтијва на Jавни позив је био 03.05.2018. године, те као такав није могао бити узет у разматрање.

 

На бањску рехабилитацију упућује се 11 корисника и то:

– Из статуса чланова породица погинулих бораца  6 (шест) прворангираних корисника

–  Из статуса ратних војних инвалида 5 (пет ) прворангираних корисника

 

На утврђене листе изабраних корисника  може се поднијети приговор Одјељењу за општу управу општине Источна Илиџа у року од 15 дана од дана истицања листе на огласној табли општине.

Образложење

На Јавни позив за подношење захтјева за упућивање РВИ и чланова ППБ у бањско-климатске здравствене установе пријавило се укупно 23 корисника од чега 14 чланова ППБ и 8 РВИ, те  један неблаговремениа пријава ратног војног инвалида.

Према распоредном налогу Министарства рада и борачко-инвалидске заштите на бањску рехабилитацију из општине Источна Илиџа може се упутити 11 корисника.

Позив на бањску рехабилитацију упућен је РВИ од I до X категорије и члановима породица погинулих бораца корисницима инвалиднине.

Чланови породичног домаћинства у смислу овог проjекта сматрају се чланови породица погинулих бораца који примају инвалиднину.

Право на бањску рехабилитацију у 2018. години, према условима Јавног позива  немају лица која су то право користила по Проjекту бањске рехабилитације министарства у протекле три године,осим у случају ако нема пријављених других корисника.

Рок за достављање писменог захтјева је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“, или од дана објавњивања на огласној табли општине/града.

У поступку избора корисника, служба је дужна обезбједити размјерну заступљеност укупног броја РВИ и чланова ППБ.

У случају истог броја бодова код ППБ предност имају лица по сљедећем редослиједу:

    – родитељи погинулог борца

    – подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ

    – подносилац захтјева старијег датума рођења

 

У случају истог броја бодова код РВИ предност имају лица по слиједећем редосљеду:

–           са признатим правом на туђу његу и помоћ

–           са већим степеном инвалидитета,

–           са већом категоријом борца

 

Објављено на огласној табли општине Источна Илиџа

дана 15.05.2018. године и порталу опшине Источна

Илиџа: www.istocnailidza.net

 

Доставити:    

                                                                                                 

  1. Огласна табла
  2. а/а

                                                                                         НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                      Мр Милета Вуковић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ