23 C
Lukavica

Наредба од 11. 5. 2020. године

Број: 01-023-199/20

Датум: 11.05.2020. године.

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17),Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болсти изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 32-1/20 од 08.05.2020. године, Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19) и члана 70. Статута општине Источна Илиџа, а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Источна Илиџа, начелник општине Источна Илиџа, д о н о с и:

 

НАРЕДБУ o ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања вируса корона COVID 19 на територији општине Источна Илиџа

Члан 1.

 1. Забрањује/у се до 25. 5. 2020. године:
 • Сва јавна окупљања,
 • Такмичарске активности спортских организација и спортиста.

2. Забрањује/у се до 18. 5. 2020. године:

 • Рад дјечијим играоницама,
 • Активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

Члан 2.

 1. Ограничава се рад до 25. 5. 2020. године радним данима и суботом у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа, а недјељом до 13.00 часова:

 

 • Трговинама прехрамбене робе/драгсторима
 • Трговинама на велико
 • За продајна мјеста која могу радити у трговачким центрима радно вријеме је усклађено са радним временом трговачког центра.
 • Осталим трговинама на мало које послују као објекти у трговачким центрима,
 • Трговинама непрехрамбеном робом које послују као засебни објекти
 • Трговинама које се баве производњом и прерадом меса и месних прерађевина
 • Угоститељским објектима за исхрану и пиће
 • Субјектима који врше доставу хране ако су регистровни за обављање те дјелатности
 • Угоститељским објектима који послују у угоститељском објекту за смјештај у погледу пружања услуге исхране и пића гостима и трећим лицима
 • Трговинама информатичком и телекомуникационом опремом
 • Трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима
 • Трговинама сточне хране и пољопривредним апотекама
 • Бензиским пумпама без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којим је смјештен продајни објекат
 • Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
 • Аутомеханичарским, вулканизерским радњама и аутопраоницама
 • Услужним дјелатностима које се баве хигијеном, чишћењем ствари и објеката у периоду
 • Трговинским радњама које испоручују пића
 • Трговинске радње које се баве производњом, куповином и прерадом секундарних сировина
 • Фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања)
 • Приватним стоматолошким амбулантама
 • Субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела)
 • Приређивачима игара на срећу
 1. За објекте наведене у алинејама 7, 8 и 9 из тачке 1. овог члана  радно вријеме недјељом потребно је ускладити са периодом који не нарушава трајање полицијског часа.
 2. Од 18. 5. до 25. 5. 2020. године ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:
 • Дјечијим играоницама,
 • Активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

Члан 3.

 

Сви субјекти из члана 1. и 2. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

Налаже се послодавцима, којима је дозвољено обављање дјелатности да процес рада организују са извршиоцима опремљеним за обављање послова у посебним условима уз предузмање сљедећих мјера:

 • Обавезно кориштење заштитних маски и рукавица за раднике и купце,
 • Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 • Испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање једног метра,
 • У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и проширене хигијене.

                                                                        Члан 4.

Контролним органима наложено је да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва у случају заразних болести и Кривичног законика.

Налаже се свим лицима која долазе из подручја земаља угрожених вирусом корона, да се обавезно јаве надлежној хигијенско-епидемиолошкој слижби на сљедеће контакт телефоне:

 

 • 057 340 782 (број хитне службе, доступан 24h)
 • 065 050 548 (број доступан 24h)
 • 065 385 834 (број доступан 24h)
 • 080050555 – Институт за јавно здравство

Наредба за грађане:

Лицима старијим од 65 година и хроничним болесницима забрањује се кретање осим у периоду 07,00-13,00 часова, а ради куповине основних животних намирница, лијекова обављања послова у банкама и другим установама уз обавезно поштовање прописаних мјера заштите које се односе на социјално растојање, ношење заштитне маске и рукавица, као и ради кретања на отвореним површинама уз поштовање мјера социјалног растојања ношења заштитне маске и без груписања.

Члан 5.

Рад општинске управе Источна Илиџа, јавних установа и предузећа којима је оснивач Општина Источна Илиџа биће организовани на начин да ће на улазу у исте бити ограничен број улазака уз примјену мјера предострожности и заштите.

Сви запослени радници у овим институцијама морају бити доступни Штабу за ванредне ситуације општине Источна Илиџа 24 часа дневно на телефон, а по потреби су дужни да се одазову на позив Штаба.

Члан 6.

Задужује се Одјељење за инспекцијске послове (Град Источно Сарајево) и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

Члан 7.

О извршењу задатака ове Наредбе свакодневно ће се извјештавати Штаб за ванредне ситуације општине Источна Илиџа у вези са вирусом корона (COVID-19)

 

 Члан 8.

Налаже се свим службеним лицима који су задужени за извршавање мјера из Наредбе, да у поступку извршења истих користе заштитну опрему у складу са препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС.

 

Члан 9.

Ова Наредба важи до 25.05.2020. године.

 

Члан 10.

 

Доношењем ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа број 01-023-193/20 од 30. априла 2020. године.

 

Члан 11.

Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево.

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 Маринко Божовић     

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ