1.1 C
Lukavica

Наредба од 30. априла 2020. године

Број: 01-023-193/20

Датум: 30.04.2020. године.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17),Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болсти изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске број: 05-1/20 од 21.03.2020. године, Закључка о ограничењу окупљања у вјерсим објектима број: 05-2/20 од 21.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској и у вези с радом здравствених установа-апотека број:06-6/20 од 22.03.2020. године, Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19) и члана 70. Статута општине Источна Илиџа, а на приједлог Штаба за ванредне ситуације општине Источна Илиџа, начелник општине Источна Илиџа  доноси:

 

Наредбу о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID 19) на територији општине Источна Илиџа

Члан 1.

Забрањују се јавна окупљања и рад сљедећим објектима:

 • Угоститељским објектима свих категорија, осим објеката из члана 2. ове Наредбе
 • Предшколским установама-вртићима и дјечијим играоницама,
 • Свадбеним салонима,
 • Фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • Пијацама на отвореном,
 • Хотелима, мотелима и хостелима-само за пружање услуге у свом простору и за своје госте,
 • Приватним стоматолошком амбулантама,
 • Приређивачима игара на срећу,
 • Спортским организацијама и школама спорта те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
 • Трговинама, осим субјектима из члана 2. ове Наредбе,
 • Услужним дјелатностима осим из члана 2. ове Наредбе.

Члан 2.

Ограничава се рад:

 • Трговинама прехрамбене робе/драгсторима у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова
 • Трговинама које се баве производњом и прерадом меса и месних прерађевина у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова.
 • У трговачким центрима могу радити трговине прехрамбеним производима, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине бијелом техником, дрогерије у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • За продајна мјеста која могу радити у трговачким центрима радно вријеме је усклађено са радним временом трговачког центра.
 • Остале трговине на мало које послују као објекти у трговачким центрима, а које нису обухваћене чланом 2, алинејом 3 ове Наредбе неће радити до 04.05.2020. од када им се одобрава ограничено радно вријеме до 11.05.2020, од 07,00-19,00 часова, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Трговинама непрехрамбеном робом које послују као засебни објекти, а које нису обухваћене чланом 2, алинејом 3 ове Наредбе неће радити до 04.05.2020. године од када им се одобрава ограничено радно вријеме до 11.05.2020. године,  у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова.
 • Угоститељским објектима који могу вршити доставау хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског објекта у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова
 • Субјектима који врше доставу хране ако су регистровни за обављање те дјелатности у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова.
 • Трговинама информатичком и телекомуникационом опремом у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Трговинама сточне хране и пољопривредним апотекама у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Бензиским пумпама без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којим је смјештен продајни објекат у периоду од 07,00-19,00 часова.
 • Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом у периоду од 07,00-13,00 часова.
 • Аутомеханичарским, вулканизерским радњама и аутопраоницама у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Услужним дјелатностима које се баве хигијеном, чишћењем ствари и објеката у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Трговинским радњама које испоручују пића у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00 часова.
 • Трговинске радње које се баве производњом, куповином и прерадом секундарних сировина у периоду од 07,00-19,00 часова радним данима и суботом, а недјељом од 07,00-13,00часова.

Члан 3.

Налаже се послодавцима, којима је дозвољено обављање дјелатности да процес рада организују са минималним бројем извршилаца опремљеним за обављање послова у посебним условима уз предузмање сљедећих мјера:

 • Обавезно кориштење заштитних маски и рукавица за раднике и купце,
 • Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 • Испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање једног метра,
 • У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и проширене хигијене.

Члан 4.

Препоручује се вјерницима признатих цркава и вјерских заједница да своја богослужења и друге богослужбене радње прилагоде у складу са мјерама превенције ширења новог вируса корона и исте усагласе са старјешинама храмова и осталих вјерских објеката.

   Члан 5.

Контролним органима наложено је да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва у случају заразних болести и Кривичног законика.

Налаже се свим лицима која долазе из подручја земаља угрожених вирусом корона, да се обавезно јаве надлежној хигијенско-епидемиолошкој слижби на сљедеће контакт телефоне:

 • 057 340 782 (број хитне службе, доступан 24h)
 • 065 050 548 (број доступан 24h)
 • 065 385 834 (број доступан 24h)
 • 080050555 – Институт за јавно здравство

Члан 6.

Обавјештавају се сва лица која су по евиденцији хигијенско-епидемиолошке службе стављена под надзор и која су ушла на територију општине Источна Илиџа, а долазе из ризичних подручја, да ће им бити издата рјешења о потпуној изолацији, те у колико се не буду придржавали истих, примијениће се законом прописане мјере.

Све здравствене установе дужне су да прилагоде свој процес рада новонасталој ситуацији, уз поштовање мјера дезинфекције.

           Наредба за грађане:

 • Лицима старијим од 65 година и хроничним болесницима забрањује се кретање осим радним данима од понедјељка до петка у периоду 07,00-10,00 часова, а ради куповине основних животних намирница, лијекова обављања послова у банкама и шење, без груписања уз обавезно ношење заштитне маске, заштитних рукавица, ако и уз поштовање препорука.
 • Забрањује се јавно окупљање лицима за групе преко пет чланова на јавним површинама, парковима и улицама.

Члан 7.

Рад општинске управе Источна Илиџа, јавних установа и предузећа којима је оснивач Општина Источна Илиџа биће организовани на начин да ће на улазу у исте бити ограничен број улазака уз примјену мјера предострожности и заштите.

Сви запослени радници у овим институцијама морају бити доступни Штабу за ванредне ситуације општине Источна Илиџа 24 часа дневно на телефон, а по потреби су дужни да се одазову на позив Штаба.

Члан 8.

Задужује се Одјељење за инспекцијске послове (Град Источно Сарајево) и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

Члан 9.

О извршењу задатака ове Наредбе свакодневно ће се извјештавати Штаб за ванредне ситуације општине Источна Илиџа у вези са вирусом корона (COVID-19)

Члан 10.

Налаже се свим службеним лицима који су задужени за извршавање мјера из Наредбе, да у поступку извршења истих користе заштитну опрему у складу са препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС.

 

Члан 11.

Ова Наредба важи до 11.05.2020. године.

 

Члан 12.

Доношењем ове Наредбе стављају се ван снаге Наредба о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа број 01-023-150/20 од 31. марта 2020. године, и Одлука о измјенама и допунама Наредбе о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) на териториј општине Источна Илиџа број 01-023-173/20 од 10. априла 2020. године.

Члан 13.

Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                    Маринко Божовић                                                           

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ