1.1 C
Lukavica

НАРЕДБA о ограничењима и рестрикцијама, како би се онемогућило ширење вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа

Број: 01-023-113-1/20

Датум: 16. 3. 2020. године

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске” бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19) и члана 70. Статута општине Источна Илиџа, а на приједлог Тима за праћење епидемиолошке ситуације у вези са вирусом корона(COVID-19), начелник општине Источна Илиџа доноси

 НАРЕДБУ

о ограничењима и рестрикцијама, како би се онемогућило ширење вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва

 1. Забране и ограничења:

-забрањује се рад угоститељских објеката свих категорија;

-забрањује се рад предшколских установа – вртића;

-забрањује се рад свих занатско-услужних радњи, осим такси службе;

-забрањује се рад свих трговина и угоститељских објеката у тржним центрима, осим апотека и трговина прехрамбене робе које радним данима могу радити до 18.00 часова;

-трговине прехрамбене робе, робе широке потрошње и трговине сточне хране могу да раде од 07,00 до 18,00 часова.

-хотели, мотели и хостели могу пружати утоститељске услуге искључиво за пријављене госте ових објеката у складу са Наредбом Владе од 13. 3. 2020. године;

-трговинским објектима врсте драгстора и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и свјеже тјестенине (искључиво у погледу продаје њихових производа) могу да раде до 22.00 часа;

Трговине прехрамбене робе су дужне да обезбиједе да се у сваком тренутку у објекту налази ограничен број људи (обезбиједити растојање од једног метра уз појачану дезинфекцију);

– бензинске пумпе настављају да раде по досадашњем режиму, с тим да је продаја осталих роба, осим горива ограничена до 18.00 часова (и они су дужни да обезбиједе да се у сваком тренутку у затвореном простору налази ограничен број људи, уз обавезно растојање од једног метра и мјере појачане дезинфекције);

Све ове мјере важе до понедељка, 23. 3. 2020. године.

Контролним органима наложено је да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва у случају заразних болести и Кривичног законика.

 1. Налаже се свим лицима која долазе из подручја земаља угрожених вирусом корона, да се обавезно јаве надлежној хигијенско-епидемиолошкој служби на сљедеће контакт телефоне:

(057 340 782 (број хитне службе, доступан 24h)

(065 050 548 (број доступан 24h)

(065 385 834 (број доступан 24h)

 1. Обавјештавају се сва лица која су по евиденцији хигијенско-епидемиолошке службе стављена под назор, и која су ушла на територију општине Источна Илиџа до 13.03.2020. године, да ће им бити издата рјешења о потпуној изолацији, те уколико се не буду придржавали истих, примијениће се законом прописане мјере.
 2. Све здравствене установе дужне су да прилагоде свој процес рада новонасталој ситуацији, уз поштовање мјера дезинфекције.
 3. Препоруке за грађане и послодавце:

– послодавцима препоручујемо да се процес рада организује са минималним бројем извршилаца на лицу мјеста, уз мјере појачане дезинфекције;

– старијим лицима и хроничним болесницима препоручујемо да смање кретање и остану код куће како се не би излагали опасности.

 1. Рад ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА И ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА:

– на улазу у Општину Источна Илиџа, јавне установе и предузећа биће организован ограничен број улаза.

 1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 2. Извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 7. Наредбе свакодневно ће извјештавати Тим за праћење епидемиолошке ситуације у вези са вирусом корона (COVID- 19).
 3. Налаже се свим службеним лицима који су задужени за извршавање мјера из Наредбе, у поступку извршења истих користе заштитну опрему у складу са препорукама ЈЗУ Института Републике Српске.
 4. Одредбе Наредбе број: 01-023-113/20 које нису измијењене овом Наредбом остају на снази до даљњег.
 5. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево.

 

 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                               Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ