1.1 C
Lukavica

Обавјештење о легализацији нелегално изграђених и дограђених објеката

 

 

Број: 050121470/18. 

Источна Илиџа, 19.09.2018.године 

 

    O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

 

  Обавјештавају се власници нелегално изграђених и дограђених објеката (стамбених, стамбено-пословних, пословних и помоћних објеката) на подручју општине Источна Илиџа, за које  нису прибавили одобрења за изградњу, да за исте могу поднијети захтјев за легализацију у складу са Законом о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник  Републике Српске „ број 62/18). 

       Пoзивамо Вас да ЛЕГАЛИЗУЈЕТЕ своје бесправно изграђене објекте најкасније до 18.01.2019. године, под веома повољним условима који су прописани Законом о легализацији и Одлуком о субвенцији трошкова на име ренте и уређења за легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката коју  је донијела Скупштина општине Источна Илиџа.   

     Захтјеви се подносе Одјељењу за простoрнo уређење и стамбено-комуналне послове Општине Источна Илиџа (шалтер сала). 

   

 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Ненад Берјан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ