23 C
Lukavica

Обавјештење о нерадним данима за вријеме предстојећих празника

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 06/20) и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

I

Републички празници 01. и 02. мај 2021. године на подручју општине Источна Илиџа су нерадни дани.

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

II

На дан побједе над фашизмом 09. маја 2021. године могу да раде сви занатско предузетнички и трговачки објекти најдуже до 12:00 часова.

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Маринко Божовић

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ