4.1 C
Lukavica

Обавјештење о нерадним данима за вријеме републичких празника

Број: 01-023-192/20

Датум, 29. 04. 2020. године

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) начелник Oпштине д о н о с и

 

             З А К Љ У Ч А К

 

                                                                        I

Међународни празник рада 01. маја 2020. године на подручју општине Источна Илиџа је нерадни дан.

На дан 02. маја 2020. године на подручју општине Источна Илиџа могу да раде сви занатско-предузетнички и трговачки објекти којима је дозвољен рад у складу са Наредбом о ограничењима и рестрикцијама, у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) бр. 01-023-150/20 од 31.03.2020. године  најдуже до 12:00 часова.

 

                                                                      II

На Дан побједе над фашизмом 09. маја 2020. године могу да раде сви занатско-предузетнички и трговачки објекти којима је дозвољен рад у складу са Наредбом о ограничењима и рестрикцијама, у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) бр. 01-023-150/20 од 31.03.2020. године најдуже до 12:00 часова.

 

              III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Маринко Божовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ