3.1 C
Lukavica

Обавјештење о радном времену на дан републичког празника 21. 11. 2020. године

Број: 01-023-643/20

Датум, 18.11.2020. године

 

На основу члана 15.став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број: 6/07), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број: (117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), Одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-1108/09 од 29.12.2009. године, Одлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена трговинским, занатским, занатско-трговинским, услужним и занатско-услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа 02-023-70/10 од 02.06.2010. године и члана 70. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05) Начелник општине д о н о с и З А К Љ У Ч А К

 

I

 

Републички празник – Дан успостављања Општег оквирног мировног споразума за мир у Босни и Хергеговини 21. новембар 2020. године на подручју општине Источна Илиџа за све занатско предузетничке и трговинске објекте је нерадни.

 

                                                                  II

 

Aпотеке, пекаре, продавнице погребном опремом и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.

 

 

III

 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                     Маринко Божовић

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ