3.1 C
Lukavica

Обавјештење свим привредним субјектима са подручја општине Источна Илиџа о програму подршке запошљавању

Обавјештавају си сви привредни субјекти са подручја општина Источна Илиџа, да је Завод за запошљавање Републике Српске објавио програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса.

Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и за финансирање ових лица користиће се средства Завода за запошљавање.

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и доприноса за раднике примљене у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Путем обрасца 1002 – мјесечна пријава пореза по одбитку, послодавци доказују износ обрачунатих пореза и доприноса док се провјера уплата врши у бази Трезора.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31.12.2018. године.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске објавио Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по програмима запошљавања у 2018. години. Програм обухвата:

  • ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПРИВРЕДИ ПУТЕМ ИСПЛАТЕ ПОДСТИЦАЈА У ВИСИНИ УПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
  • ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРС У 2018. ГОДИНИ „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА”
  • ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА ЦИЉНИХ КАТЕГОРИЈА У ПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ
  • ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2018. ГОДИНИ
  • П Р О Г Р А М ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВЊУ МЛАДИХ СА ВСС У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА У 2018. ГОДИНИ
  • ПРОГРАМ ОБУКЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Комплетан јавни позив можете преузети овдје

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ