4.1 C
Lukavica

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

            У вези са спровођењем поступака регистрације предузетника, а у складу са препорукама и превентивним мјерама Владе Републике Српске на заштити становништа од ширења корона вируса, као и очекиваног повећаног броја захтјева за привремени престанак обављања дјелатности због забране односно ограничења за пословање у тренутној ванредној ситуацији, износимо сљедеће смјернице:

  • Захтјеви за регистрацију оснивања предузетника, промјену података предузетника и престанак обављања дјелатности ће се, у највећој могућој мјери, запримати путем поште.
  • Захтјеви за привремени престанак, у највећој могућој мјери, запримаће се путем поште или телефакса или електронске поште или евентуално телефона.

2.1 Приликом подношења затјева за привремени престанак, а у циљу смањења административних корака и социјалних контаката, подносиоци захтјева нису у обавези да достављају увјерење да немају неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања,

2.2 У случају изношења захтјева за привремени престанак путем телефона, службеник регистрационог органа обавезно утврђује јединствени идентификациони број (ЈИБ) предузетника и јединствени матични број подносиоца захтјева,

2.3 Поред периода привременог престанка, у зависности од изражене воље подносиоца, у напомени захтјева навести да се захтјев подноси усљед више силе.

  • Рјешења донесена у поступцима регистрације предузетника ће се достављати путем поште.

Контакт телефон: 057-316-026

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ