Одлуке 2015

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-US-12-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-US-12-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-PA-28-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 9-PA-28-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-US-19-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-US-19-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PO-18-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PO-18-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PA-26-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 8-PA-26-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-US-22-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 7-US-22-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-US-15-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-US-15-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PO-4-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PO-4-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PO-11-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PO-11-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-31-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-31-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-29-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 6-PA-29-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-US-13-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 5-US-13-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-US-7-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-US-7-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-US-14-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 4-US-14-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-US-2-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-US-2-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-PO-3-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 3-PO-3-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-US-5-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-US-5-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PO-8-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PO-8-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PA-23-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 2-PA-23-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-33-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-33-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-30-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 16-US-30-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-US-25-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-US-25-15-2

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 15-US-25-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-US-17-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-US-17-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-PO-32-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 13-PO-32-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-US-21-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-US-21-15-2

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-US-21-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-31-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-31-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-27-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 12-PO-27-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-US-6-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 11-US-6-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-US-16-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 10-US-16-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-US-1-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-US-1-15-2

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-US-1-15-1

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-PO-9-15

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку број 1-PA-20-15